Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ystäväperheohjelman asiakasrekisterin tietosuojaseloste (rekisteriseloste ja informointiasiakirja), henkilötietolaki (523/99)

1. Rekisterin pitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Kansainvälistymispalvelut, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Alison Doolittle-Suokas

Rajakatu 35

40200 Jyväskylä

Puhelin: +358 50 409 7568

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ystäväperheohjelma

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin/Ystäväperheohjelman tarkoitus on yhdistää JAMKin ulkomaalaisia opiskelijoita ja paikallisia perheitä. Informaatiota kerätään, jotta opiskelijat ja perheet voivat löytää toisistaan mahdollisimman sopivan parin ja jotta he voivat ottaa toisiinsa yhteyttä, kun sopiva pari on löytynyt

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

- Perheet: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kielitaito, perheenjäsenet, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, lisätiedot.

- Opiskelijat: Nimi, tutkinto-ohjelma, ikä, sähköpostiosoite, kansallisuus, kotikaupunki, sukupuoli, kielitaito, JAMKissa opiskelun kesto, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, lisätiedot.

Opiskelijat ja perheet voivat poistaa tietonsa rekisteristä milloin tahansa ja kaikki tiedot poistuvat serveriltä pysyvästi. Opiskelijoiden tiedot poistetaan joka tapauksessa serveriltä pysyvästi vuosittain. Kansainvälistymispalvelut poistavat opiskelijoiden tiedot joka lukuvuoden lopulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätiedot tallennetaan rekisteriin käyttäjän täyttämästä rekisteröintilomakkeesta, sähköisestä lomakkeesta joka löytyy Ystäväperheohjelman www-sivulta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot eivät ole ulkopuolisten osapuolten saatavilla./Ulkopuolisilla osapuolilla ei ole pääsyä rekisterin sisältämiin tietoihin./ Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa

Sähköinen rekisteri. Standardi metodit ovat käytössä asiakastietojen teknisessä turvaamisessa. Käyttäjätilit ovat suojattu salasanalla, jonka käyttäjät itse luovat. Palvelu käyttää SSL-yhteyttä, joka auttaa pitämään käyttäjätiedot turvassa. (Palvelua käytetään SSL-yhteydellä, joka auttaa suojaamaan käyttäjätietoja.) Järjestelmä/Ohjelma sijaitsee Trimedia Oy:n palvelimella. Kansainvälistymispalvelut on vastuussa Ystäväperheohjelmasta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja niiden oikeellisuus minä hetkenä hyvänsä kirjautumalla omalle käyttäjätilille Ystäväperheohjelman järjestelmässä. Tiedot voi tarkistaa välittömästi. Rekisteri ei sisällä mitään sellaista tietoa, jota käyttäjä ei voisi itse tarkistaa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä päivittää omia tietojaan tarpeen mukaan. Kansainvälistymispalvelut voi myös tehdä päivityksiä käyttäjän tietoihin. Jos käyttäjä haluaa Kansainvälistymispalveluiden tekevän päivitykset/korjaukset puolestaan, tulee käyttäjän lähettää/esittää kirjallinen korjauspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä on rekisteröinyt järjestelmään.